Media Maratón en Irun

Modificaciones líneas

DÍA

16
febrero
2020

LÍNEAS MODIFICADAS

E25 E27

AVISO

pdf Descargar aviso

El 16 de febrero, con motivo de la Media Maratón en Irun, desde las 08:30h y hasta las 13:00h aproximadamente, las siguientes líneas serán modificadas:

E25HONDARRIBIA > IRUN
PARADAS SUPRIMIDAS PARADAS MÁS CERCANAS
 • Hondarribia k. 25 (Gurutze Gorria)
 • Zubiaurre 5
 • Colon 43
 • Gipuzkoa hirib. 6
 • Euskal Herria hirib.  14
 • Larreaundi
 • Urdanibia plaza
 • F. Calbeton
 • Ensanche
 • Colón 52 (Topo)
 • Hondarribia kalea
 • Mendelu kalea 17
 • Zubi-Muxu plazatxoa 1
 • Gibeleta
 • Hirubide
 • Puiana
 • Bidasoa Ospitalea
 • Gebaralarre

 

E27HONDARRIBIA > IRUN > ERRENTERIA > P. ANTXO > DONOSTIA
PARADAS SUPRIMIDAS PARADAS MÁS CERCANAS
Dirección Hondarribia:

 • Elizatxo hirib. (Piketazaharra)
 • Elizatxo 11
 • Gipuzkoa hirib. 1
 • Colón pas. 52 (Euskotren)
 • Hondarribia kalea 
 • Mendelu kalea 17

Dirección Donostia:

 • Hondarribia 25 (Gurutze Gorria)
 • Colón 43
 • Gipuzkoa hirib. 6
 • Elizatxo hirib. 14 (La Salle)
 • Elizatxo hirib. 36 (Oinaurre)
 • Elizatxo hirib. 54
Dirección Hondarribia:

 • Letxunborro 59 (Aranibar)
 • Porcelanas
 • Puiana
 • Bidasoa Ospitalea
 • Gebaralarre

Dirección San Sebastián:

 • Zubi-Muxu plazatxoa 1
 • Gibeleta
 • Hirubide
 • Rotonda Puiana
 • Elizatxo hirib. 64 (Bentak)
 • Letxunboroo 59 (Zuhiltzaileak)
El resto de paradas y líneas de Lurraldebus no mencionadas en este aviso inicialmente no serán modificadas.