E21-Aeropuerto-Hondarribia-Donostia

E21 Aeropuerto San Sebastián > Hondarribia > Donostia DONOSTIA AEROPUERTO (Parada "A") AEROPUERTO (Parada "A") HONDARRIBIA DONOSTIA Salida Llegada Salida Salida Llegada 06:30 06:55 -- 06:00 06:30 08:00 08:25 07:05 07:15 07:45 09:00 09:25 08:05 08:15 08:45 10:00 10:25 09:05 09:15 09:45 11:00 11:25 10:05 10:15 10:45 12:00 [...]

E20-Hondarribia-Errenteria-PasaiAntxo-Donostia

E20 Hondarribia > Errenteria > P. Antxo > Donostia E77 HONDARRIBIA > DONOSTIA 6:30 7:10 7:40 8:40 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10   DONOSTIA > HONDARRIBIA 6:45 7:55 [...]

E28-Aeropuerto-Hondarribia-Irun-Donostia

E28 Aeropuerto San Sebastián > Hondarribia > Irun > Donostia AIREPORTUA (Parada "A") HONDARRIBIA IRUN ERROTABURU America plaza AEROPUERTO (Parada "A") Salida Salida Paso apróximado Salida Llegada 08:35 08:40 08:50 09:15 10:00 09:35 09:40 09:50 10:15 11:00 10:35 10:40 10:50 11:15 12:00 11:35 11:40 11:50 12:15 13:00 12:35 12:40 12:50 [...]

E27 – Hondarribia > Irun > Errenteria > Pasai Antxo > Donostia

E27 Hondarribia > Irun > Errenteria > Pasai Antxo > Donostia (Gipuzkoa plaza) E77 HONDARRIBIA > DONOSTIA 6:10 6:25 6:55 7:25 7:55 8:25 8:55 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 [...]