Tarifa berriak

Apirilaren 4tik aurrera indarrean dauden tarifak

Error requesting data: GnuTLS recv error (-110): The TLS connection was non-properly terminated.

(*) Bidaia garestiena ordainduko da eta merkeenaren %25 (adierazitako zenbatekoa lehendabiziko deskontutarteari dagokio, %45. Deskontu-tartea handiagoa bada, tarteari dagokion deskontua aplikatuko da).